../../../../e107_plugins/wrap/wrap.php?36Søgning
 

powered by FreeFind

Søgning i forum sker bedst fra søgeboksen nederst på forum hovedsiden

Kontaktinformation
Kommentarer, rettelser, opdateringer m.v. til siderne er meget velkomne. Send e-mail til:
 
Adressen er vist som et GIF-billede for at undgå spam. I tekst lyder den: dkscan2 snabela dkscan punktum dk.

Siderne vedligeholdes af Per H. Nielsen
Facebook: http://www.facebook.dk/dkscan

Online
Gæster: 13, Medlemmer: 0 ...

flest nogensinde online: 574
(Medlemmer: 0, Gæster: 574) den 18 aug : 16:24

Medlemmer: 2537
Nyeste medlem: Jakob N.

Politi
Politi

Politi


Sidste opdatering: 28-maj-2018


OBS: Politiet i Danmark anvender nu SINE, som er det digitale kommunikationsnet til beredskabet. SINE kan ikke aflyttes af uvedkommende og der er ingen udsigt til, at der kommer scannere på markedet, som vil kunne aflytte det.

Informationerne på denne side er derfor kun af historisk interesse.

Som lidt nostalgisk læsning er her en artikel tilbage fra 1965 omkring det dengang nye HS.For bedst at kunne afgøre, hvilke politifrekvenser, man bør lytte på, er det godt at kende lidt til opbygningen af politiet i Danmark. Brugen af frekvenser hænger nemlig tæt sammen med den måde som politiet er organiseret på.

Politiet i Danmark er organiseret i 12 politikredse. Før politikredsreformen 1/1-2007 var der 54 politikredse og da politiets radioer ikke er blevet omkonfigureret afspejler nummereringen af radiokanalerne stadig den gamle struktur.

Hvilke kommuner, de enkelte politikredse omfatter, kan ses på http://da.wikipedia.org/wiki/Politikreds. På siden kan også ses opbygningen af de gamle politikredse. 

Sammenhængen mellem de gamle og de nye kredse kan ses på dette kort.

Detaljeret information om politikredsene kan findes på http://www.politi.dk.

De gamle kredse var samlet i 7 politiregioner benævnt RG-1 - RG-7:

Region Omfattede Styret fra
RG-1 P50 - P54 Aalborg
RG-2 P39 - P49 Århus
RG-3 P28 - P38 Haderslev
RG-4 P23 - P27 Odense
RG-5 P14 - P21 København
RG-6 P1 - P13
RG-7 P22 Rønne

Efter politikredsreformen eksisterer politiregionerne ikke længere organisatorisk hos politiet. Regionernes radiokanaler (kanal 61 - 66) anvendes dog stadig.

Ofte omtales kanalerne ved deres nummer. For at finde ud af hvilke frekvenser, der svarer til et givet kanalnummer, kigger man i tabellen 'THOR-systemet sorteret efter kanalnumre', som findes længere nede på siden.
Når man skal programmere en given kanal ind på scanneren, finder man derfor de tilhørende frekvenser i tabellen og koder disse ind på scanneren. Hvis der står både en base- og en mobilfrekvens skal begge kodes ind på hver sin plads på scanneren.

I modsætning til mange andre tjenester bruger politiet ikke repeater i særlig stor udstrækning. Det betyder, at for at lytte til vogn- og håndradioerne, så skal mobilfrekvenserne også kodes ind på scanneren. Det betyder desværre også, at det stiller større krav til antenneforholdene at kunne lytte disse ordentligt.

Arbejdskanaler for politikredsene

Hvis der ikke står noget under Anvendelse er kanalen almindelig arbejdskanal.

Nr Politikreds Kanal Base Mobil CTCSS Anvendelse
1 Nordjyllands Politi 51 169.025  159.650  210.7    
61 168.600 159.600 186.2   
119 169.475 160.475 107.2 Specialindsats i Aalborg City
2 Østjyllands Politi 42 169.100 160.100 179.9   
62 169.425 160.425 173.8   
3 Midt- og Vestjyllands Politi 41 168.775 159.775 241.8   
4 Sydøstjyllands Politi 35 169.150 160.150 179.9   
38 168.500 160.375 179.9
5 Syd- og Sønderjyllands Politi 33 168.575 159.575 225.7   
6 Fyns Politi 23 168.400 159.400 241.8   
64 168.800 159.800 162.2   
7 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi  18 169.250 160.250 241.8   
8 Midt- og Vestsjællands Politi 12 169.100 160.100 241.8   
9 Nordsjællands Politi 9 169.575 160.575 241.8   
10  Københavns Vestegns Politi 5 159.525    192.8 Reservekanal
6 160.550    179.9 Forespørgsler, reservekanal
7 159.875    241.8   
11 Københavns Politi 69 169.250 160.250 103.5 Fisketorvets Shoppingcenter
80 169.450 160.450 103.5 Station Lufthavnen
81/91 168.475
169.550
159.475 146.2 HS til vogne fra Station Bellahøj samt fra de gamle omegnskredse
82 168.425 159.425 141.3 HS til vogne fra Station City 
83 168.725 159.725 136.5 HS forespørgsler
84/94 169.075
169.175
160.075 131.8 HS til vogne fra Station Amager
101 159.625    192.8 Station Amager
102 160.125    210.7 Station Bellahøj
103 159.825    241.8 Station City
106 160.4    241.8 Station Lufthavnen
107 160.375    210.7 Politivagten Hovedbanen
12 Bornholms Politi 22 168.500 160.375 192.8   

 

Hvilke kanaler skal man lytte på?

Typisk afvikler en politikreds den daglige radiokorrespondance på én eller to kanaler, hvilket er afspejlet i tabellen ovenfor. Københavns Politi anvender grundet sin størrelse dog flere radiokanaler i det daglige.
Endvidere kan vognene tale indbyrdes på såkaldte simplex-kanaler. Her envendes typisk kanalerne 70 - 78.

Hvilke kanaler, man bør lytte på, afhænger af, om man befinder sig i hovedstadsområdet eller i provinsen.

Hvis man befinder sig i hovedstadsområdet

I hovedstadsområdet er der tre politikredse i spil: Nordsjællands Politi, Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi. Patruljerne hos Københavns Politi har både forbindelse hjem til den lokale station og til Politigården i København (kaldet HS). Den ene af forbindelserne sker typisk via vognradioen mens den anden sker via en eller flere bærbare radioer.
Derfor skal man i hovedstadsområdet sørge for at aflytte både de lokale stations- og kredskanaler samt HS.
Bemærk at Lyngby og Gentofte hører under Nordsjællands Politi, så for dem skal man også aflytte kanal 9, som er arbejdskanal for Nordsjællands Politi.

Alle politikredse og de københavnske stationer har envidere fået tildelt en simplex-kanal, som de kan benytte til intern korrespondance.

Som minimum bør man i hovedstadsområdet aflytte:
  • HS kanal 81/91, 82/92 og 84/94 (Efter skift til SINE er der næsten ingen trafik på disse mere).
  • Den lokale stations- eller kredskanal (en af følgende: 7, 9, 101, 102, 103).
  • Simplexkanalerne 70-78.
Endvidere anbefales det at aflytte:
  • Kanalerne 68, 69, 79, 87, 88, 104, 105, 106, 107, 109, 119, 125, 126, 127, 128.
  • Region 6 (kanal 66).
  • BK kanalen (168.650 MHz)
  • Nabostationer/kredse.
Ovenstående kan suppleres med de øvrige stationer og kredse i hovedstadsområdet samt forespørgselskanalen 83/93.

Hvis man befinder sig i provinsen

Som minimum:
Endvidere anbefales det at aflytte:
  • Simplexkanalerne:  70-78 og 109
Ovenstående kan suppleres med kanalerne for de øvrige gamle politikredse, der indgår den nye politikreds samt øvrige kanaler.
 

Links vedrørende politi i Danmark

Officiel hjemmeside for politiet i Danmark
Københavns Politi
Side med billeder af politibiler mv: http://www.10-20.dk
Flere billeder mv. af politibiler: http://www.politibiler.dk
Weblog om det danske justitsvæsen: Justitsen.dk

 

THOR radiosystemet

THOR er navnet på politiets analoge radiosystem. Systemet er leveret af Motorola og understøtter kryptering af trafikken. Når der ikke krypteres, kan systemet aflyttes på sædvanlig vis. Systemet består af CENTRACOM basestationer, Spectra mobilstationer og MTS 2000 og Visar håndradioer. På http://www.tntv.dk kan ses en mere udførlig omtale af politiets radioudstyr.

THOR findes i frekvensområdet 159.400-160.625 og 168.400-169.625. Bemærk at der findes enkelte andre tjenester i dette område bl.a. OC (Operations Centret) og redningstjenesten i Kastrup Lufthavn.

 

THOR-systemet sorteret efter kanalnumre.

En 2-siders udskriftsvenlig liste i Word- eller PDF-format kan fås her: Word, PDF.
En 3-siders version i Word-format kan fås her.

Bemærk: Disse versioner er ikke opdateret med nye politikredsnumre.

Kolonnen Ny kreds angiver politikredsnummeret efter politireformen den 1/1-2007.
En kanal markeret med (nedlagt) betyder, at denne ikke længere anvendes som almindelig arbejdskanal. Dette forhindrer dog  ikke, at kanalen vil kunne blive anvendt ved specielle lejligheder.

Under tabellen er der uddybende forklaringer til nogen af kolonnerne.

Ny
kreds
Kanal Anvendelse  Base  Mobil Sim CTCSS
    1 Repeater 1) 141.425  141.425   - 94.8  
11  2 Simplex 160.275    -  74 241.8 
9  3 Gentofte (nedlagt) 160.325    -  75 225.7 
 4 Lyngby (nedlagt) 160.500    -  74 210.7 
10  5 Gladsaxe (nedlagt)
(De gamle kommuner Værløse og Ledøje-Smørum hører til ny kreds 9)
159.525    -  71 192.8 
 6 Hvidovre (nedlagt)
Forespørgselskanal
160.550    -  72 179.9 
 7 Glostrup   159.875    -  73 241.8 
11  8 Tårnby (nedlagt)   160.050    -  71 225.7 
9  9 Helsingør  169.575 160.575  72 241.8 
10 Hillerød (nedlagt)   169.225 160.225 73 210.7 
11 Frederikssund (nedlagt)  168.550 159.550 74 241.8 
8 12 Roskilde 169.100 160.100 75 241.8 
13 Køge (nedlagt)
(De gamle kommuner Faxe og Rønnede hører til ny kreds 7)   
169.525 160.525 71 241.8 
14 Holbæk (nedlagt)   168.675 159.675 72 192.8 
15 Kalundborg (nedlagt) 169.450 160.450 71 241.8 
16 Ringsted (nedlagt)
(den gamle Ringsted Kommune)
168.925 159.925 73 179.9
7 16 Ringsted (nedlagt)
(de gamle kommuner Dianalund, Haslev, Sorø og Stenlille)
168.925 159.925 73 179.9 
17 Slagelse (nedlagt)
(De gamle kommuner Gørlev og Høng hører til ny kreds 8)
168.575 159.575 74 241.8 
18 Næstved   169.250 160.250 75 241.8 
19 Vordingborg (nedlagt) 169.150 160.150 72 241.8 
20 Nykøbing F. (nedlagt) 168.675 159.675 71 241.8 
20 UKA Maribo 168.675 159.675    241.8
21 Nakskov/Rødby (nedlagt) 169.025 159.650 (71)
73
241.8
12 22 Bornholm   168.500 160.375 70 192.8
6 23 Odense   168.400 159.400 70 2)
72
76
241.8 
24 Svendborg (nedlagt) 168.500 160.375 70 241.8 
25 Nyborg (nedlagt)  168.775 159.775 73   225.7 
26 Assens/Fåborg (nedlagt) 168.925 159.925 71   192.8 
27 Middelfart (nedlagt)  168.550 159.550 71   225.7 
5 28 Sønderborg (nedlagt)  169.100 160.100 72 225.7
29 Gråsten (Aabenraa,
 Padborg) (nedlagt)
169.525 160.525 73 225.7
30 Tønder (nedlagt)   168.500 160.375 76 186.2 
31 Haderslev (nedlagt) 
(Gamle Christiansfeld Kommune hører til ny kreds 4)
169.450 160.450 74 192.8 
32 Ribe (nedlagt) 168.925 159.925 72 225.7 
33 Esbjerg    168.575 159.575 73 225.7 
34 Varde (nedlagt)
(Gamle Billund og Grindsted kommuner hører til ny kreds 4)
169.250 160.250 75 225.7 
4 35 Fredericia (nedlagt) 169.150 160.150 71 179.9 
36 Kolding (nedlagt) 168.675 159.675 76 225.7 
37 Vejle (nedlagt) 169.025 159.650 77   192.8 
38 Horsens   
(Gamle Nørre Snede Kommune hører til ny kreds 3)
168.500 160.375 74   179.9 
3 39 Herning (nedlagt)    168.400 159.400 71 225.7 
40 Ringkøbing (nedlagt)  169.575 160.575 71 192.8 
41 Holstebro   168.775 159.775 73 241.8 
2 42 Århus    169.100 160.100 70 179.9 
4 43 Odder/Skanderborg (nedlagt) 
(Gamle Odder og Samsø kommuner hører til ny kreds 2)
168.575 159.575    210.7 
3 44 Silkeborg (nedlagt) 
(Gamle Hammel Kommune hører til nye kreds 2)
169.225 160.225 71 192.8 
2 45 Randers (nedlagt)    168.550 159.550 71 210.7 
46 Grenå (nedlagt)    169.250 160.250 70   210.7 
3 47 Viborg (nedlagt)  
(Gamle Hvorslev Kommune hører til ny kreds 2)
168.925 159.925 71  210.7 
48 Skive (nedlagt)   169.450 160.450 72 210.7 
49 Thisted (nedlagt)   169.150 160.150    225.7 
1 50 Løgstør (nedlagt)  168.675 159.675    210.7 
51 Aalborg   169.025 159.650 71 210.7 
52 Hobro (nedlagt) 169.575 160.575 72  225.7 
53 Frederikshavn (nedlagt) 168.400 159.400    210.7 
54 Hjørring (nedlagt) 168.500 160.375    225.7 
   55    169.575 160.575  - 103.5
   56 Repeater 168.775 159.775  - 103.5
   57    168.550 159.550  - 103.5
   58    169.100 160.100  - 103.5
   59    169.525 160.525  - 103.5
   60    169.225 160.225  - 103.5
   61 Region 1 Nordjylland 168.600 159.600  - 186.2 
   62 Region 2 Midtjylland 169.425  160.425   - 173.8 
   63 Region 3 Sønderjyll. 168.850  159.850   - 167.9 
   64 Region 4 Fyn  168.800  159.800   - 162.2 
   65 Region 5+6 Sjælland 4) 168.975  159.975   - 156.7  
   66 Region 5+6 Sjælland 4) 168.975  159.975   - 156.7 
   67    168.925 159.925  - 103.5
   68    168.575 159.575  - 103.5
   69 Repeater Fisketorvets Shoppingcenter   169.250 160.250  - 103.5
   70 Simplex: HS,P22,P23,P42 
Øresundsforbindelsen samt Metroen
168.825     -   - 118.8 
   71 Simplex: St. City,P5,
P8,P13,P15,P20,P26,P27,P35,
P44,P47,P51
169.000     -   - 114.8 
   72 Simplex: St. Lufthavnen,
P6,P9,P14,P19,P28,P32
169.125     -   - 118.8 
   73 Simplex: St. Bellahøj,P7,
P10,P16,P21,P25,P29,P33,P41
168.625     -   - 114.8 
   74 Simplex: St. Amager,P2,P4,
P11,P17,P31
169.300     -   - 118.8 
   75 Simplex: P3,P12,P18,P30,P34
Hundevogne i København.
Billund Lufthavn
169.400     -   - 114.8 
   76 Simplex: KSN - Indsatsleder/
DF/GR.FR til KSN
Hundevogne på Fyn.
169.325     -   - 118.8 
   77 Simplex: KSN - Intern
mellem styrkerne.
169.500     -   - 114.8 
   78 Simplex: KSN - Bevogtning/
køretøjer til KSN
168.525     -   - 118.8 
   79   Telefon forbindelse  168.450  159.450   - 110.9
   80 København Station Lufthavnen  169.450 160.450  - 103.5
   81/91 HS til vogne fra Station Bellahøj 168.475 
169.550 
3)
159.475  70 146.2 
   82/92 HS til vogne fra Station City  168.425 
168.875
3)
159.425  70 141.3 
   83/93 HS: Forespørgsler  168.725 
169.050
3)
159.725   - 136.5 
   84/94 HS til vogne fra Station Amager 169.075 
169.175
3)
160.075   - 131.8 
   85 UKA-1 (Ulændingekontrolafdelingen) 160.500    -  - 179.9
   86 UKA-2 (Ulændingekontrolafdelingen) 169.400    -  - 114.8
   87 URO   169.200     -  - 225.7 
   88 Repeater 168.850 159.025  - 186.2
   89 119-S  169.475  160.475   - 107.2 
   95    169.150 160.150  - 103.5
   96    168.675 159.675  - 103.5
   97 Repeater 169.025 159.650  - 103.5
   98    168.400 159.400  - 103.5
   99    168.500 160.375  - 103.5
   100 Status/Melde System, København 169.625  160.625   - 123.0
   101 København Station Amager 159.625    -  74 192.8 
   102 København Station Bellahøj   160.125    -  73 210.7 
   103 København Station City    159.825    -  71 241.8 
   104 Simplex 160.175    -  72 225.7 
   105 Simplex 160.300    -  75 179.9 
   106 København Station Lufthavnen  160.400    -  72 241.8 
   107 Kbh.Hovedbanegård  160.375     -   - 210.7 
   108 Århus kanal 2,
Status/Melde System 
169.525  160.525   - 210.7 
   109 Simplex  160.025     -   - 107.2 
   110 Narko  169.275    -  - 241.8
   111 Repeater 168.600 159.375  - 162.2
   112    169.350    -  - 127.3
   113    159.250     - 241.8
   114    169.375    -  - 127.3
   115    159.500    -  - 241.8
   116 76-S  169.325     -    - 118.8  
   117 77-S  169.500    -    - 114.8
   118 78-S  168.525    -  - 118.8
   119 RP (repeater)  169.475  160.475   - 107.2 
   120 110-S  169.275    -    - 241.8  
   121 87-S  169.200    -    - 225.7  
   123 113-S 169.350 160.350  - 127.3
   124 114-S 169.375    -  - 127.3
   125 Politiskolen  160.000     -      - 225.7
   126 Politiskolen  160.000    -      - 210.7
   127 Politiskolen  160.200    -      - 225.7
   128 Politiskolen  160.200    -      - 210.7 
   BK Basiskanal 5) 168.650     -   - 151.4 
   SMS  Status/Melde System, Aalborg 169.525  160.525   - 179.9
   SMS Status/Melde System,
Odense
169.475 160.475  - 192.8
   SMS Status/Melde System,
Haderslev
169.625 160.625  - 210.7
   SMS Status/Melde System,
Århus
169.625 160.625  - 156.7

1) Kanal 1 benyttes, når en vognradio sættes til at fungere som repeater. Dette benyttes ikke meget bl.a. fordi nødopkald ikke kan videresendes via repeater og der ikke kan køres krypto mellem håndradio og vogn.

2) For P23 Odense gælder for simplex-kanaler: 70: ordenspolitiet, 72: kriminalpolitiet, 76: hundepatruljerne.

3) De specielle betegnelse så som 81/91 henviser til, at disse kanaler har 2 basefrekvenser. Ideen er, at der sendes parallelt på begge frekvenser men fra to forskellige senderplaceringer. Hermed øges rækkevidden. Der er kun én mobilfrekvens til hver kanal og systemet vil automatisk vælge at modtage på den sender, hvor signalet fra vognen er stærkest.  Som scannerlytter vil man typisk vælge at kode den basefrekvens ind, som går bedst igennem der, hvor man befinder sig.

4) Både region 5 og 6 betjenes radiomæssigt fra Politigården i København. Derfor er kanal 65 og 66 ens.

5) Basis kanalen (forkortet BK) benyttes til samtale mellem de enkelte politikredse f.eks. i tilfælde af røverier, der involverer flere kredse.

Kanaler, hvor mobilfrekvensen er angivet som '-', er simplex, dvs. alle parter sender på samme frekvens.

Kanalnumre, der ikke er nævnt, er markeret som ugyldige i manualen til THOR radioerne.

Kolonnen Sim angiver hvilken simplexkanal den pågældende politikreds er tildelt. Simplexkanalen benyttes hvis to eller flere vogne skal kommunikere indbyrdes. Hvis feltet er blankt betyder det, at kanalnummeret ikke er kendt. Frekvens og CTCSS for den angivne simplexkanal findes under simplexkanalens nummer. Generelt anbefales det at aflytte simplexkanalerne 70 - 78 uanset hvor man befinder sig.
Eksempel: For Gladsaxe Politi er angivet 71 som simplex-kanal. Man slår derfor op under kanal 71 og finder frekvensen 169.000, som man også bør kode ind, hvis man vil aflytte Gladsaxe.

Visse politikredse sender ofte på både arbejdskanal og simplexkanal samtidig.
Det er i øvrigt en god ide altid at scanne simplexkanalerne 70-78 da de bruges til mange ting ud over de ovenfor nævnte.

Kolonnen CTCSS angiver CTCSS (Continous Tone Coded Squelch System) tonen, der benyttes på den pågældende kanal.

 

THOR systemet sorteret efter frekvens

Denne tabel kan man bruge, hvis man står med en frekvens og hurtigt vil slå op, hvilken kanal, den svarer til.

Base Mobil Kanaler
141.425 141.425 1
168.400  159.400 23, 39, 53
168.425  159.425  82
168.450  159.450  79
168.475  159.475  81
168.500  160.375  22, 24, 30, 38 og 54 
   -  159.525  5
168.525     -  78
168.550  159.550  11, 27 og 45
168.575  159.575  17, 33 og 43
168.600 159.600  61
   -  159.625  101
168.625     -  73
168.650    -  Basis Kanal (BK)
168.675 159.675  14, 20, 36 og 50
168.725  159.725  83
168.775 159.775  25 og 41
168.800 159.800  64
   -  159.825  103
168.825    -  70
168.850 159.025 88
168.850 159.850  63
168.875  159.425  92
   -  159.875  7
168.925 159.925 16, 26, 32 og 47
168.975 159.975  66
   -  160.000 125 og 126
169.000    -  71
   -  160.025 109
169.025 159.650  21, 37 og 51
169.025 159.650 97
169.050  159.725  93:
   -  160.050  8
169.075  160.075  84
169.100  160.100  12, 28 og 42
   -  160.125  102
169.125    -  72
169.150 160.150  19, 35 og 49
169.175  160.075  94
   -  160.175  104
   -  160.200 127 og 128
169.200    -  87
169.225  160.225  10 og 44
169.250  160.250  18, 34 og 46
   -  160.275  2
169.275    -  110
   -  160.300  105
169.300    -  74
   -  160.325  3
169.325    -  76
169.350  160.350  113
   -  160.375 107
169.375    - 114
   -  160.400 106
169.400    -  75 og 86
169.425 160.425  62
169.450 160.450  15, 31 og 48
169.450 160.450 80 
169.475 160.475  119
   -  160.500  4 og 85
169.500    -  77
169.525 160.525  13, 29 og 108
169.550  159.475  91
   -  160.550  6
169.575  160.575 9, 40 og 52
169.625  160.625  100  


Bemærk: Kanaler, hvor den ene frekvens er angivet som '-', er simplex.

Forkortelser

Generelle forkortelser

§53 Spirituspåvirket fører
§54 Fører påvirket af medicin, narko eller lign.
§77 Kontrol af køretøj jvf. færdselslovens §77
§119 Vold mod tjenestemand jvf. straffelovens §119
§265 Polititilhold jvf. straffelovens §265
BTK Brød Til Kaffen (særdeles uofficiel forkortelse)
CFI  Centralbureauet For Identifikation (fingeraftryk)
DCP Den Centrale Politiafdeling
EK Registret over efterlyste køretøjer
EOD Explosive Ordnance Disposal
(Sprængningsekspert)
EUF Lov om EUF = Lov om euforiserende stoffer
FR Folkeregistret
FUH Færdelsuheld
KC Kostercentralen
KCV Kriminalpolitiets Centrale Vagtleder
KR Kriminalregistret
KSN Kommandostation, f.eks. på politigården
KST Kommandostade (kommandostation i marken)
KTA Kriminalteknisk Afdeling
Kørsel 1 Kørsel med horn og blink
Kørsel 2 Kørsel uden horn og blink
MAT FUH Materielt færdelsuheld
Medaljer Slang for nummerplader
MTU Musik til ulempe
NEC Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter
NEC-aktuel Betegnelse for person, der er opført i det særlige
register, der er oprettet i NEC-regi.
OCI Ordenspolitiets Centrale Indsatsleder
OCN OperationsCenter Nordsjælland -
hovedkvarteret for Nordsjællands Politi i Helsingør.
OCU Ordenspolitiets Centrale Udrykningsleder
OCV Ordenspolitiets Centrale Vagtleder
OSCAR Overvågningspatruljer
PNR Personnummer
PP Påkørsels Patruljen (foto m.v. ved færdselsuheld)
PTU Parkering til ulempe
PVT Politivedtægten
RG-n (n=1-6) Politiregionerne
SIS Schengens Infomations System
Springer/undviger Speciel markering i Kriminalregistret
Stelnummer Slang for CPR-nummer
Styrebrev Slang for kørekort
Særligt kriminel Speciel markering i Kriminalregistret
Tango Lima Taktisk Leder (kørende vagthavende)
Turbolisten Liste over stjålne biler indenfor de seneste 24 timer
UKA Ulændingekontrolafdelingen
Ødis Anvendes foran kaldesignaler ved øvelse

 

Forkortelser/benævnelser anvendt i København

AME  Alfa-Mike-Echo (Assisterende Militære Enhed):
Bombevogn (Rullemarie)
BBH Bispebjerg Hospital
CD Central Disponering:
Patruljevogn der disponeres fra HS
HCAB H. C. Andersens Boulevard
HH Hvidovre Hospital
HS Politiets radiotjeneste på politigården i København
PG Politigården
PP Påkørsels Patruljen (foto m.v. ved færdselsuheld)
RH Rigshospitalet
Staden Christiania
Vestre Vestre Fængsel
VHB Vagthavende Station Bellahøj

 

Forkortelser/benævnelser anvendt i Århus

AKH Århus KommuneHospital
AKH skade skadestuen på Århus KommuneHospital
AKH højhuset Neurokirugisk afdeling
AS AmtsSygehuset
AS skade Skadestuen på AmtsSygehuset
GU Gæst uønsket
Hjørnet Venterum
Kælderen Detentionen
Ringgadebroen Vigtig og trafikkeret bro over baneterrenet/godsbanegården, populær blandt udspringere
Ungdomsgruppen Specialenhed der mandsopdækker/escorterer unge mandlige 2g'er

 

Kaldesignaler

Politiets køretøjet har kaldesignaler af formen kk-nnn, hvor kk er det gamle politikredsnummer og nnn er et løbenummer. I København (kk=01) angiver første ciffer i løbenummeret hvilken station vognen tilhører.

Kaldesignaler for politiets køretøjer i region 5 og 6 (Sjælland og Sydhavsøerne)


Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk


Velkommen
Brugernavn:

Kodeord:


Husk mig

[ ]
[ ]
[ ]

Chatboks
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar på dette site – vær venlig at logge ind, hvis du ikke er medlem, da klik her for medlemskab


Benny 13 jul : 22:04
Søg på 461 - 463 mhz Henrik
Henrik s 11 jul : 17:51
Hej på listen er der nogel frekvener til vig festivalen der er i gang i de her dage
JH 09 jul : 11:57
NATO AWACS med nyt callsign iflg link
NAG04 set både i går og i dag. Er der nogen der har hørt hvilket kaldesignal de bruger ? Hilsen Jens
Janus 04 jul : 16:52
SWLinfo: Etiopisk clandenstine radio: Den er af vøsentligt betydning for radiolyttere pga. mange internationele konflikter link
Kgs Lyngby 25 jun : 09:27
@Benny.dk : ja jeg ser den også men kan ikke log ind og man kan ikke " bestille " ny kode ... ! Ps :) DEJLIGT navn
Opusiotn 15 jun : 18:36
hej. Nogle fra helsingør EDR afdelingen?
oz6aha 29 maj : 21:22
Distortion 2024 kan høres på 461.975/451.975 DMR
benny.dk 29 maj : 20:11
@Kgs Lyngby jeg ser fint pdwtools.dk
Per H. Nielsen 29 maj : 13:14
Hvis der ikke sker noget, når du klikker på Søg, så er det sandsynligvis fordi du blokerer pop-up winduer i din browser.
svend 29 maj : 09:05
Hej Per udfyldningsskemaet kommer frem og jeg kan skrive tal i felterne men så sker der ikke mere.
Per H. Nielsen 28 maj : 12:37
Hvis det er frekvensregisteret, du tænker på, så kan man søge via link
svend 28 maj : 11:12
Hej, man kunne engang gå ind et sted og finde Frekvenser, der hvor jeg Plejer? kan man ikke mere. Er der et nyt sted med Frekvenser på. Mvh. Svend Holbo Rasmussen i Horsens
Kgs Lyngby 26 maj : 13:35
Er : pdwtools.dk - lukket ned og hvis ja, hvor skal man så hente hjælp ?
benny.dk 13 maj : 19:24
Og pdwtools.dk er oppe igen.
benny.dk 13 maj : 09:12
Det ser ud til at pdwtools.dk er nede.
benny.dk 13 maj : 09:07
@Janus. Det har vi også gjort. Har været på nogle fodboldture til Holland og Spanien hvor vi brugte det mellem de henholdsvis 4 og 6 biler. God nem og hurtig måde at komme i kontakt med hinanden på.
Janus 11 maj : 13:50
Pmr446 aktivitet, burgerking blev nævnt hvilken ligger 1,9km væk. Hyggeligt at turister bruger sin pmr til interkom mellem biler/mc
Johntk56 07 maj : 16:09
Steadfast Defender link
MASKO 26 apr : 09:36
16 battlefield helicopters have deployed to Eastern Europe to take part in the largest NATO exercise since the cold war.
MASKO 26 apr : 09:31
link

RSS Feeds
Vore nyheder kan syndikeres med rss feeds.
rss1.0
rss2.0
rdf